Zoeken

Vakantieactie 2020 | Holiday action 2020


Dit jaar gaat alles er anders aan toe dan wij gewend zijn. Ook de zomervakantie. Geplande vakanties en familiebezoekjes naar het buitenland kunnen soms niet doorgaan waardoor er dit jaar meer kinderen thuis zullen blijven. Daarnaast zijn er ook kinderen die wegens andere omstandigheden niet op vakantie kunnen. Juist voor al deze kinderen wilde het Fonds dit jaar iets extra’s doen. Met de Vakantieactie 2020 roept het Fonds stichtingen en verenigingen op om in de zomervakantie leuke activiteiten te organiseren voor de jeugd. Uiteraard allemaal op een veilige manier en met gepaste afstand. Naar aanleiding van de vakantieactie zijn er veel aanvragen uit Vlaardingen, Schiedam en Maassluis bij het Fonds binnengekomen.

FreeLans heeft de campagne voor deze speciale actie vormgegeven.

This year everything is different than we are used to. Including the summer holidays. Sometimes planned holidays and family visits abroad can not take place, meaning more children will stay at home this year. In addition, there are also children who cannot go on holiday due to other circumstances. Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. wanted to do something extra for all these children this year. With the Vakantieactie 2020 (Holiday Action 2020), Fonds Schiedam Vlaardingen eo is calling on foundations and associations to organize fun activities for young people during the summer holidays. All in a safe manner and with an appropriate distance, of course. As a result of the holiday campaign, many applications from Vlaardingen, Schiedam and Maassluis have been received by Het Fonds.

FreeLans did the design for the campaign of this special action.

0 keer bekeken