Zoeken

Rotortug is klaar voor de beurs | Rotortug is ready for the exhibition


Een magazine waarin de voordelen van de Rotortug worden uitgelegd, leaflets van de diverse modellen en een mooie map om het in te doen. En een vergeet niet een kadootje voor de relaties. Rotortug is met de hulp van FreeLans klaar voor de beurs en voor bezoeken aan relaties.


A magazine explaining the benefits of the Rotortug, leaflets of the various models and a nice folder to put it in. And don't forget a present for the relations. With the help of FreeLans, Rotortug is ready for the exhibition and for visits to relations.

0 keer bekeken