Zoeken

Nieuw | New Journaal


Als schrijver ontmoet je veel mensen. Je komt ook op plekken waar je 'normaal gesproken' niet zo vaak komt. Zo ging Nathalie Lans op bezoek bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur dat het samen met het Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. mogelijk maakt dat achttienplussers met een laag inkomen een financiële vergoeding krijgen om te kunnen sporten.


Een prachtig initiatief, want sport dient meerdere doelen. Het draagt niet alleen bij aan een gezondere levensstijl, maar vergroot immers ook je sociale netwerk. En in deze tijd van individualisme zijn er gelukkig meer van dit soort mooie initiatieven die mensen behoeden voor eenzaamheid en isolement.


Zo is Ontmoetingscentrum De Werf sinds jaar en dag een tweede huiskamer voor bewoners uit Schiedam Kethel. Ook hier mocht Nathalie praten met bevlogen vrijwilligers die het verschil maken in onze maatschappij. Lees over deze en nog veel meer mooie ontmoetingen in de januari-editie van het Journaal, (klik hier) de uitgave die FreeLans sinds jaar en dag voor het prachtige Fonds Schiedam Vlaardingen e.o. mag maken.


---


As a writer you meet a lot of people. You also come to places where you 'normally' don't come that often. For example, Nathalie Lans visited the Volwassenenfonds Sport & Cultuur (Adult Fund for Sports & Culture) that, together with Fonds Schiedam Schiedam Vlaardingen e.o. enables over-18s with low incomes to receive financial compensation for exercising.


A wonderful initiative, because sport serves multiple purposes. Not only does it contribute to a healthier lifestyle, it also increases your social network. Fortunately, in this age of individualism, there are more such beautiful initiatives that protect people from loneliness and isolation.


For example, meeting center De Werf has long been a second living room for residents of Schiedam Kethel. Here too Nathalie was allowed to talk to enthusiastic volunteers who make a difference in our society. Read about these and many more great encounters in the January edition of the Journaal (click here), the publication that FreeLans has been publishing for many years for Fonds Schiedam Vlaardingen.

5 keer bekeken