Zoeken

Nieuw boek | New book 'Broeder Johannes'


In de studio van PopUpTv zijn schrijfster Nathalie Lans met de hoofdpersoon uit haar boek: Broeder Johannes. Jan Prins trad in 2013 toe als Broeder Johannes tot de kloostergemeenschap van de trappistenabdij Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot. Binnen de abdijgemeenschap is zijn belangrijkste taak die van gastenbroeder; hij draagt bij aan de persoonlijke of groepsdoelen van de gasten van de abdij. Op verzoek van veel abdijgasten, vertrouwde Broeder Johannes zijn levensverhaal toe aan het papier. Hij vertelt als kloosterling over het leven en werken in een trappistenabdij, maar vooral is het een openhartig boek geworden over zijn leven.


In the studio of PopUpTv are writer Nathalie Lans with the main character from her book: Brother Johannes. Jan Prins joined the Trappist Monastery of Onze Lieve Vrouw van Koningshoeven in Berkel-Enschot in 2013 as Brother Johannes. His main task within the abbey community is that of a visiting brother; he contributes to the personal or group goals of the guests of the abbey. At the request of many abbey guests, Brother Johannes entrusted his life story to the paper. As a monastery he tells about living and working in a Trappist abbey, but above all it has become a candid book about his life.

1 keer bekeken