Zoeken

Luuk Vroombout Het DNA van Alphatron Marine

Een ongevaarlijke vorm van ‘bootulisme’ is de vrij zeldzame aandoening waaraan Luuk Vroombout lijdt. Wat dat precies inhoudt, heeft Nathalie Lans beschreven in het 176 pagina's dikke boek dat deze week is verschenen: ‘Luuk Vroombout, het DNA van Alphatron Marine’.

Het is geen biografie of wollig historisch overzicht, maar een verzameling innemende verhalen over een selfmade man die zijn hart en eigen inzichten volgde. Over meer dan een halve eeuw noeste arbeid in de maritieme wereld. Het is meer dan de successtory achter zijn bedrijf. Het gaat over gepassioneerd ondernemerschap, over de Rotterdamse haven, maritiem erfgoed, globale vraagstukken en last but not least over ‘het zout in de aderen.’


A harmless form of 'boatulism' is the fairly rare condition from which Luuk Vroombout suffers. What exactly that means, Nathalie Lans has described in the 176-page book that was published this week: 'Luuk Vroombout, the DNA of Alphatron Marine'.

It is not a biography or a woolly historical overview, but a collection of engaging stories about a self-made man who followed his heart and own insights. About more than half a century of hard work in the maritime world. It is more than the success story behind his company. It is about passionate entrepreneurship, about the port of Rotterdam, maritime heritage, global issues and last but not least about 'the salt in the veins'.
1 keer bekeken