Zoeken

From script to film

Verhalen vertrouwen we bij FreeLans graag toe aan het papier. Storytelling doen we echter ook al meer dan 25 jaar in de vorm van films. Al die tijd al samen met Victor Deconinck. Fijn wanneer je kan 'lezen en schrijven' met elkaar en zo de bedrijfscommunicatie naar een hoger plan kan tillen.

Afgelopen maand draaiden we op locatie voor onze klant JRC | Alphatron Marine. Hier aan het werk met de internationaal bekroonde cameraman en fotograaf Frank Peters. Een coöperatie van communicatierotten die films maken die er toe doen.


At FreeLans, we like to entrust stories to the paper. However, we have also been doing storytelling in the form of films for over 25 years. All this time together with Victor Deconinck. It is great when you can 'read and write' with each other and thus take business communication to a higher level.

Last month we worked on location for our customer JRC | Alphatron Marine. Here at work with internationally acclaimed cameraman and photographer Frank Peters. A cooperative of communication experts who make films that matter.
6 keer bekeken